Time-lapse satellite view of Saudi Arabia irrigation network; time-lapse, saudi arabia

Time-lapse satellite view of Saudi Arabia irrigation network