I knew I've seen that Shkreli douche before!

I knew I've seen that Shkreli douche before!